Sval Nadhřebenový sval

Český název svalu
Nadhřebenový sval
Latinský název svalu
Supraspinatus
Začátek svalu
Fossa supraspinata
Úpon svalu
Tuberculum majus humeri (horní faseta)
Funkce svalu
Abdukce paže
Abdukce v ramenním kloubu
Inervace svalu
N. suprascapularis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly ramenní a lopatkové