Sval Malý sval oblý

Český název svalu
Malý sval oblý
Latinský název svalu
Teres minor
Začátek svalu
Scapula (střed laterálního okraje)
Úpon svalu
Tuberculum majus humeri (dolní faseta)
Funkce svalu
Zevní rotace paže
Inervace svalu
N. suprascapularis (někdy přídatná vlákna)
N. axillaris
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly ramenní a lopatkové