Sval Deltový sval

Český název svalu
Deltový sval
Latinský název svalu
Deltoideus
Začátek svalu
Clavicula (zevní konec)
Acromion
Spina scapulae (zevní 2/3)
Úpon svalu
Tuberositas deltoidea humeri
Funkce svalu
Dorsální flexe paže (spinální část)
Ventrální flexe paže (klavikulární část)
Abdukce paže (akromiální část)
Abdukce v ramenním kloubu (akromiální část)
Flexe v ramenním kloubu (klavikulární)
Extense v ramenním kloubu (spinální část)
Inervace svalu
N. axillaris
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční (pars anterior)
I. diagonála extenční (pars posterior)
Ii. diagonála flekční (pars medialis)
Další svaly v kategorií Svaly ramenní a lopatkové