Sval Hluboký ohýbač prstů

Český název svalu
Hluboký ohýbač prstů
Latinský název svalu
Flexor digitorum profundus
Začátek svalu
Ulna (přední plocha - od úponu m.brachialis až k m.pronator quadratus)
Membrana interossea (přilehlá část)
Úpon svalu
Phalanx distalis 2. - 5. prstu (baze)
Funkce svalu
Flexe v distálních ip kloubech
Inervace svalu
N. medianus (pro 2. a 3. prst)
N. ulnaris (pro 4. a 5. prst)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční
Ii. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - ventrální skupina (3. vrstva )