Sval Dlouhý ohýbač palce

Český název svalu
Dlouhý ohýbač palce
Latinský název svalu
Flexor pollicis longus
Začátek svalu
Radius (střední 1/3 přední plochy)
Membrana interossea (přilehlá část)
Úpon svalu
Baze phalanx distalis pollicis
Funkce svalu
Flexe
Inervace svalu
N. medianus
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční
Ii. diagonála extenční
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - ventrální skupina (3. vrstva )