Sval Povrchový ohýbač prstů

Český název svalu
Povrchový ohýbač prstů
Latinský název svalu
Flexor digitorum superficialis
Začátek svalu
Epicondylus medialis humeri (caput humerale)
Na radiu podél úponu m.supinator (caput radiale)
Úpon svalu
Phalanx media 2. - 5. prstu (blíže bazi)
Funkce svalu
Flexe v mp kloubech
Flexe v proximálních ip kloubech
Inervace svalu
N. medianus
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční (s flexí loketní)
Ii. diagonála extenční (s flexí loketní)
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - ventrální skupina (2. vrstva)