Sval Zevní ohýbač zápěstí

Český název svalu
Zevní ohýbač zápěstí
Latinský název svalu
Flexor carpi radialis
Začátek svalu
Epicondylus medialis humeri
Úpon svalu
Baze ii. metakarpu (dlaňová plocha)
Baze iii. metakarpu (dlaňová plocha)
Funkce svalu
Radiální dukce zápěstí
Palmární flexe zápěstí
Inervace svalu
N. medianus
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční (s flexí loketní)
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - ventrální skupina (1. vrstva)