Sval Vnitřní ohýbač zápěstí

Český název svalu
Vnitřní ohýbač zápěstí
Latinský název svalu
Flexor carpi ulnaris
Začátek svalu
Epicondylus medialis humeri (caput humerale)
Zadní hrana ulny (caput ulnare)
Mediální okraj olecrana (caput ulnare)
Úpon svalu
Os pisiforme
Funkce svalu
Ulnární dukce zápěstí
Palmární flexe zápěstí
Inervace svalu
N. ulnaris
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála extenční (s flexí loketní)
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - ventrální skupina (1. vrstva)