Sval Pronující sval oblý

Český název svalu
Pronující sval oblý
Latinský název svalu
Pronator teres
Začátek svalu
Processus coronoideus ulnae (caput ulnare)
Epicondylus medialis humeri (caput humerale)
Úpon svalu
Radius (zevní okraj v 1/2 délky kosti)
Funkce svalu
Pronace předloktí
Inervace svalu
N. medianus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála extenční (s flexí loketní)
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - ventrální skupina (1. vrstva)