Sval Dlouhý sval dlaňový

Český název svalu
Dlouhý sval dlaňový
Latinský název svalu
Palmaris longus
Začátek svalu
Epicondylus medialis humeri
Úpon svalu
Retinaculum musculorum flexorum (hluboké snopce)
Palmární aponeurosa (povrchové snopce)
Funkce svalu
Napíná palmární aponeurosu
Inervace svalu
N. medianus
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční (s flexí loketní)
Ii. diagonála extenční (s flexí loketní)
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - ventrální skupina (1. vrstva)