Sval Vřetenní sval

Český název svalu
Vřetenní sval
Latinský název svalu
Brachioradialis
Začátek svalu
Margo lateralis humeri
Septum intermusculare brachii laterale
Úpon svalu
Processus styloideus radii
Funkce svalu
Supinace předloktí (nataženého a pronovaného předloktí)
Pronace předloktí (z krajní supinace)
Inervace svalu
N. radialis (r. superficialis)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála flekční (s flexí loketní)
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - laterální skupina - povrchová vrstva