Sval Krátký zevní natahovač zápěstí

Český název svalu
Krátký zevní natahovač zápěstí
Latinský název svalu
Extensor carpi radialis brevis
Začátek svalu
Epicondylus lateralis humeri
Ligamentum collaterale radiale
Ligamentum anulare radii
Úpon svalu
Baze iii. metakarpu (dorsální strana)
Funkce svalu
Dorsální flexe paže
Radiální dukce zápěstí
Inervace svalu
N. radialis (r. profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála flekční (s extenzí loketní)
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - laterální skupina - povrchová vrstva