Sval Dlouhý zevní natahovač zápěstí

Český název svalu
Dlouhý zevní natahovač zápěstí
Latinský název svalu
Extensor carpi radialis longus
Začátek svalu
Humerus (laterální strana - nad epicondylus lateralis humeri)
Úpon svalu
Baze ii. metakarpu (dorzální strana)
Funkce svalu
Dorsální flexe paže
Radiální dukce zápěstí
Inervace svalu
N. radialis (r. superficialis)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála flekční (s extenzí loketní)
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - laterální skupina - povrchová vrstva