Sval Vnitřní natahovač zápěstí

Český název svalu
Vnitřní natahovač zápěstí
Latinský název svalu
Extensor carpi ulnaris
Začátek svalu
Ulna (zadní okraj - pod úponem m.anconeus)
Epicondylus lateralis humeri
Úpon svalu
Baze v. metakarpu (dorsální strana)
Funkce svalu
Dorsální flexe paže
Ulnární dukce zápěstí
Inervace svalu
N. radialis (r. profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční (s extenzí loketní)
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - dorsální skupina - povrchová vrstva