Sval Natahovač prstů

Český název svalu
Natahovač prstů
Latinský název svalu
Extensor digitorum
Začátek svalu
Epicondylus lateralis humeri
Úpon svalu
Phalanx media 2. - 5. prstu (dorsální strana)
Phalanx distalis 2. - 5. prstu (dorsální strana)
Funkce svalu
Dorsální flexe paže
Extense prstů (natažení prstů)
Inervace svalu
N. radialis (r. profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční (s extenzí loketní)
Ii. diagonála flekční (s extenzí loketní)
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - dorsální skupina - povrchová vrstva