Sval Natahovač ukazováku

Český název svalu
Natahovač ukazováku
Latinský název svalu
Extensor indicis
Začátek svalu
Ulna (distální 1/3 dorzální plochy)
Membrana interossea (přilehlá část)
Úpon svalu
Dorsální aponeurosa 2. prstu
Funkce svalu
Extense 2. prstu
Inervace svalu
N. radialis (r. profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - dorsální skupina - hluboká vrstva