Sval Krátký natahovač palce

Český název svalu
Krátký natahovač palce
Latinský název svalu
Extensor pollicis brevis
Začátek svalu
Radius (ditální 1/3 dorzální plochy)
Membrana interossea (přilehlá část)
Úpon svalu
Phalanx proximalis 1. prstu (dorsální plocha)
Funkce svalu
Extense palce
Inervace svalu
N. radialis (r. profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - dorsální skupina - hluboká vrstva