Sval Dlouhý odtahovač palce

Český název svalu
Dlouhý odtahovač palce
Latinský název svalu
Abductor pollicis longus
Začátek svalu
Radius (dorsální strana - distálně od úponu m.supinator)
Ulna (dorsální strana - distálně od úponu m.anconeus)
Membrana interossea (přilehlá část)
Úpon svalu
Baze i. metakarpu (laterální strana)
Funkce svalu
Abdukce palce
Reposice palce
Inervace svalu
N. radialis (r. profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Ii. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - dorsální skupina - hluboká vrstva