Sval Dlouhý natahovač palce

Český název svalu
Dlouhý natahovač palce
Latinský název svalu
Extensor pollicis longus
Začátek svalu
Ulna (střední 1/3 dorsální plochy)
Úpon svalu
Phalanx distalis 1. prstu (dorsální strana)
Funkce svalu
Extense palce
Inervace svalu
N. radialis (r. profundus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční
Ii. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly předloktí - dorsální skupina - hluboká vrstva