Sval Vnitřní sval pažní

Český název svalu
Vnitřní sval pažní
Latinský název svalu
Coracobrachialis
Začátek svalu
Processus coracoideus scapulae
Úpon svalu
Humerus (v 1/2 délky těla - v pokračování crista tuberculi minoris)
Funkce svalu
Ventrální flexe paže
Flexe v ramenním kloubu
Inervace svalu
N. musculocutaneus
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční
Další svaly v kategorií Svaly paže - ventrální skupina