Sval Hluboký sval pažní

Český název svalu
Hluboký sval pažní
Latinský název svalu
Brachialis
Začátek svalu
Humerus (přední plocha - od úponu m.deltoideus k loketnímu kloubu)
Úpon svalu
Processus coronoideus ulnae (tuberositas ulnae)
Funkce svalu
Flexe v loketním kloubu
Inervace svalu
N. musculocutaneus
N. radialis (pouze část hlubokých snopců na radiální straně)
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční (flekční varianta)
Další svaly v kategorií Svaly paže - ventrální skupina