Sval Dvojhlavý sval pažní

Český název svalu
Dvojhlavý sval pažní
Latinský název svalu
Biceps brachii
Začátek svalu
Processus coracoideus scapulae (caput breve)
Tuberculum supraglenoidale (caput longum)
Úpon svalu
Tuberositas radii (hlavní šlachou)
Povrchová předloketní fascie na ulnární straně (plochou povrchovou šlachou - aponeurosis musculi bicipitis brachii)
Funkce svalu
Flexe v loketním kloubu (celý sval)
Supinace předloktí (celý sval)
Inervace svalu
N. musculocutaneus
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála flekční (c. longum jako flekční komponenta ramenní)
I. diagonála extenční (pars lateralis)
Další svaly v kategorií Svaly paže - ventrální skupina