Sval Trojhlavý sval pažní

Český název svalu
Trojhlavý sval pažní
Latinský název svalu
Triceps brachii
Začátek svalu
Tuberculum infraglenoidale (caput longum)
Zadní plocha humeru - proximálně od sulcus nervi radialis (caput laterale)
Zadní plocha humeru - distálně od sulcus nervi radialis (caput mediale)
Úpon svalu
Olecranon
Funkce svalu
Extense v loketním kloubu
Inervace svalu
N. radialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční (s extenzí loketní)
Další svaly v kategorií Svaly paže - dorzální skupina