Sval Loketní sval

Český název svalu
Loketní sval
Latinský název svalu
Anconeus
Začátek svalu
Epicondylus lateralis humeri
Úpon svalu
Ulna (proximální část zadní hrany)
Funkce svalu
Extense v loketním kloubu
Inervace svalu
N. radialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
I. diagonála extenční (s extenzí loketní)
Další svaly v kategorií Svaly paže - dorzální skupina