Sval Zornicový svěrač

Český název svalu
Zornicový svěrač
Latinský název svalu
Sphincter pupillae
Začátek svalu
Spirálovitě a cirkulárně uspořádaná hladká svalová vlákna, jejichž podélné osy probíhající při rozšířené zornici rovnoběžně s jejím okrajem
Úpon svalu
Funkce svalu
Inervace svalu
N. oculomotorius (iii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly oka