Sval Zornicový rozvěrač

Český název svalu
Zornicový rozvěrač
Latinský název svalu
Dilator pupillae
Začátek svalu
Blíže k margo ciliaris radiálně orientovaný systém jemných pigmentovaných vláken hladké svaloviny
Úpon svalu
Funkce svalu
Inervace svalu
Radix sympathica ganglii ciliaris
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly oka