Sval Zdvihač horního víčka

Český název svalu
Zdvihač horního víčka
Latinský název svalu
Levator palpebrae superioris
Začátek svalu
Palpebra inferior (nad m. rectus superior)
Úpon svalu
Tarsus superior
Funkce svalu
Zdvihá horní víčko
Inervace svalu
N. oculomotorius (iii.) (ramus superior)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly oka