Sval Přistřední přímý sval

Český název svalu
Přistřední přímý sval
Latinský název svalu
Rectus medialis
Začátek svalu
Palpebra inferior
Úpon svalu
Sclera (do skléry 5,5 mm (Feneis), 5 mm (Čihák) od okraje rohovky)
Funkce svalu
Pohyb očního bulbu mediálně
Inervace svalu
N. oculomotorius (iii.) (ramus inferior)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly oka