Sval Horní šikmý sval

Český název svalu
Horní šikmý sval
Latinský název svalu
Obliquus superior
Začátek svalu
Os occipitale (mediálně od anulus tendineus communis na těle kosti klínové)
Úpon svalu
Do skléry za ekvátorem oka
Funkce svalu
Pohyb očního bulbu kaudálně
Pohyb očního bulbu laterálně
Inervace svalu
N. trochlearis (iv.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly oka