Sval Horní ploténkový sval

Český název svalu
Horní ploténkový sval
Latinský název svalu
Tarsalis superior
Začátek svalu
Šlacha m. levator palpebrae superioris
Úpon svalu
Tarsus superior
Funkce svalu
Tonus horního víčka
Inervace svalu
Rr. orbitales
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly oka