Sval Dolní přímý sval

Český název svalu
Dolní přímý sval
Latinský název svalu
Rectus inferior
Začátek svalu
Palpebra inferior
Úpon svalu
Sclera (do šikmé čáry asi 6 mm od okraje rohovky)
Funkce svalu
Pohyb očního bulbu mediálně
Pohyb očního bulbu kaudálně
Inervace svalu
N. oculomotorius (iii.) (ramus inferior)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly oka