Sval Dolní ploténkový sval

Český název svalu
Dolní ploténkový sval
Latinský název svalu
Tarsalis inferior
Začátek svalu
Šlacha m. rectus inferior
Úpon svalu
Tarsus inferior
Funkce svalu
Inervace svalu
Rr. orbitales
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly oka