Kategorie ‘Svaly oka’

Zornicový svěrač

Zornicový rozvěrač

Horní přímý sval

Očnicový sval

Přistřední přímý sval

Dolní přímý sval

Boční přímý sval

Horní šikmý sval

Zdvihač horního víčka

Dolní šikmý sval