Sval Přitahovač palce nohy

Český název svalu
Přitahovač palce nohy
Latinský název svalu
Adductor hallucis (3. vrstva svalů planty)
Začátek svalu
Tarsus (distální řada, plantárně; caput obliquum)
Articulatio metatarsophalangealis 3. (caput transversum)
Articulatio metatarsophalangealis 4. (caput transversum)
Articulatio metatarsophalangealis 5. (caput transversum)
Úpon svalu
Phalanx proximalis 1., baze
Funkce svalu
Addukce palce
Inervace svalu
N. plantaris lateralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly nohy - planta - svaly palce