Sval Odtahovač palce nohy

Český název svalu
Odtahovač palce nohy
Latinský název svalu
Abductor hallucis (1. vrstva svalů planty)
Začátek svalu
Tuber calcanei
Úpon svalu
Phalanx proximalis 1., baze (mediálně)
Funkce svalu
Abdukce palce
Inervace svalu
N. plantaris medialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly nohy - planta - svaly palce