Sval Krátký ohybač palce nohy

Český název svalu
Krátký ohybač palce nohy
Latinský název svalu
Flexor hallucis brevis (3. vrstva svalů planty)
Začátek svalu
Ossa cuneiformea (plantárně)
Úpon svalu
Phalanx proximalis 1., baze (mediálně caput mediale, laterálně caput laterale)
Funkce svalu
Flexe palce v mp kloubu
Inervace svalu
N. plantaris medialis (caput mediale)
N. plantaris lateralis (caput laterale)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly nohy - planta - svaly palce