Sval Malíkový odtahovač

Český název svalu
Malíkový odtahovač
Latinský název svalu
Abductor digiti minimi (1. vrstva svalů planty)
Začátek svalu
Tuber calcanei (laterální okraj)
Úpon svalu
Phalanx proximalis 5., baze
Funkce svalu
Abdukce (rozevření vějíře prstů)
Inervace svalu
N. plantaris lateralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly nohy - planta - svaly malíku