Sval Krátký malíkový ohybač

Český název svalu
Krátký malíkový ohybač
Latinský název svalu
Flexor digiti minimi brevis (3. vrstva svalů planty)
Začátek svalu
Baze 5.metatarsu
Ligamentum plantare longum
Úpon svalu
Phalanx proximalis 5.
Funkce svalu
Flexe v metatarsofalangovém kloubu 5. prstu
Inervace svalu
N. plantaris lateralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly nohy - planta - svaly malíku