Sval Krátký prstový ohybač

Český název svalu
Krátký prstový ohybač
Latinský název svalu
Flexor digitorum brevis (1. vrstva svalů planty)
Začátek svalu
Tuber calcanei
Úpon svalu
Phalanx media 2. (plantárně)
Phalanx media 3. (plantárně)
Phalanx media 4. (plantárně)
Phalanx media 5. (plantárně)
Funkce svalu
Flexe proximálních kloubů
Inervace svalu
N. plantaris medialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly nohy - planta - střední skupina