Sval Chodidlový čtvercový sval (přídatný ohybač)

Český název svalu
Chodidlový čtvercový sval (přídatný ohybač)
Latinský název svalu
Quadratus plantae (flexor accessorius; 2. vrstva svalů planty)
Začátek svalu
Tuber calcanei
Úpon svalu
Šlacha musculus flexor digitorum longus
Funkce svalu
Inervace svalu
N. plantaris lateralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly nohy - planta - střední skupina