Sval Červovité svaly

Český název svalu
Červovité svaly
Latinský název svalu
Mm. lumbricales i.-iv. (2. vrstva svalů planty)
Začátek svalu
Šlacha musculus flexor digitorum longus
Úpon svalu
Phalanx proximalis 2., baze
Phalanx proximalis 3., baze
Phalanx proximalis 4., baze
Phalanx proximalis 5., baze
Funkce svalu
Flexe metatarsofalangových kloubů
Inervace svalu
N. plantaris medialis
N. plantaris lateralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly nohy - planta - střední skupina