Sval Hřbetní mezikostní svaly

Český název svalu
Hřbetní mezikostní svaly
Latinský název svalu
Mm. interossei dorsales i.-iv.
Začátek svalu
1.metatars (fibulárně)
2.metatars (tibiálně a fibulárně)
3.metatars (tibiálně a fibulárně)
4.metatars (tibiálně a fibulárně)
5.metatars (tibiálně)
Úpon svalu
Phalanx proximalis 1., baze (dorzálně)
Phalanx proximalis 2., baze (dorzálně)
Phalanx proximalis 3., baze (dorzálně)
Phalanx proximalis 4., baze (dorzálně)
Phalanx proximalis 5., baze (dorzálně)
Funkce svalu
Flexe metatarsofalangových kloubů
Abdukce (rozevření vějíře prstů)
Inervace svalu
N. plantaris lateralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly nohy - planta - musculi interossei