Sval Chodidlové mezikostní svaly

Český název svalu
Chodidlové mezikostní svaly
Latinský název svalu
Mm. interossei plantares i.-iii.
Začátek svalu
3.metatars (mediálně)
4.metatars (mediálně)
5.metatars (mediálně)
Úpon svalu
Phalanx proximalis 3.
Phalanx proximalis 4.
Phalanx proximalis 5.
Aponeurosis dorsalis pedis (phalanges 3.-5.)
Funkce svalu
Flexe metatarsofalangových kloubů
Addukce (sevření vějíře prstů)
Inervace svalu
N. plantaris lateralis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly nohy - planta - musculi interossei