Sval Krátký prstový natahovač

Český název svalu
Krátký prstový natahovač
Latinský název svalu
Extensor digitorum brevis
Začátek svalu
Calcaneus (dorzální plocha)
Úpon svalu
Aponeurosis dorsalis pedis (phalanges 2.-5.)
Funkce svalu
Extense metatarsofalangových kloubů
Extense obou interfalangových kloubů
Inervace svalu
N. peronaeus (fibularis) profundus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly nohy - dorzum