Sval Krátký natahovač palce nohy

Český název svalu
Krátký natahovač palce nohy
Latinský název svalu
Extensor hallucis brevis
Začátek svalu
Calcaneus (dorzální plocha)
Úpon svalu
Aponeurosis dorsalis pedis (hallux)
Funkce svalu
Extense palce v mp kloubu
Extense palce v ip kloubu
Inervace svalu
N. peronaeus (fibularis) profundus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly nohy - dorzum