Sval Zdvihač měkkého patra

Český název svalu
Zdvihač měkkého patra
Latinský název svalu
Levator veli palatini
Začátek svalu
Hrot os petrosum
Úpon svalu
Aponeurosis palatina
Funkce svalu
Zdvihá měkké patro
Inervace svalu
N. mandibularis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly měkkého patra a hltanové úžiny