Sval Trubicohltanový sval

Český název svalu
Trubicohltanový sval
Latinský název svalu
Salpingopharyngeus
Začátek svalu
Pharynx (svalovina hltanu)
Dorsomediální část tubární chrupavky
Úpon svalu
Pharynx (svalovina hltanu)
Funkce svalu
Brání sklouzávání m. levator veli palatini dozadu
Inervace svalu
N. glossopharyngeus (ix.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly měkkého patra a hltanové úžiny