Sval Střední hltanový svěrač

Český název svalu
Střední hltanový svěrač
Latinský název svalu
Constrictor pharyngis medius
Začátek svalu
Cornu minus (pars chondropharyngea)
Cornu majus (pars ceratopharyngea)
Membrana thyrohyoidea (Čihák udává ještě tuto část: pars syndesmopharyngea)
Úpon svalu
Raphe pharyngis
Funkce svalu
Sevření hltanu
Inervace svalu
N. glossopharyngeus (ix.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly měkkého patra a hltanové úžiny