Sval Patrojazykový sval

Český název svalu
Patrojazykový sval
Latinský název svalu
Palatoglossus
Začátek svalu
Arcus palatoglossus
Úpon svalu
Lingua
Funkce svalu
Zdvihá kořen jazyka
Inervace svalu
N. glossopharyngeus (ix.)
N. vagus (x.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly měkkého patra a hltanové úžiny