Sval Patrohltanový sval

Český název svalu
Patrohltanový sval
Latinský název svalu
Palatopharyngeus
Začátek svalu
Lamina medialis
Hamulus pterygoideus
Aponeurosis palatina
Úpon svalu
Pharynx (svalovina hltanu)
Cartilago thyroidea
Funkce svalu
Stahuje měkké patro
Inervace svalu
N. glossopharyngeus (ix.)
N. vagus (x.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly měkkého patra a hltanové úžiny